Zdanění dotací

3. 7. 2012

Podnikatelé, ať už fyzické či právnické osoby, přijímají v souvislosti se svým podnikáním v nejrůznějších podobách dotace ze státního rozpočtu. Patří mezi ně dotace z rozpočtů státních fondů, obcí a krajů, regionální rady regionu soudržnosti, podpory z Vinařského fondu, dále prostředky přidělené na podporu vědecké činnosti a vývoj technologií, granty poskytnuté institucemi Evropského společenství případně dotace,......

Podnikatelé, ať už fyzické či právnické osoby, přijímají v souvislosti se svým podnikáním v nejrůznějších podobách dotace ze státního rozpočtu. Patří mezi ně dotace z rozpočtů státních fondů, obcí a krajů, regionální rady regionu soudržnosti, podpory z Vinařského fondu, dále prostředky přidělené na podporu vědecké činnosti a vývoj technologií, granty poskytnuté institucemi Evropského společenství případně dotace, příspěvky a podpory z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu apod. Pokud dotaci přijímá fyzická osoba, zákon o daních z příjmů v § 4 odst. 1 písm. t) daňově osvobozuje její příjem, jestliže má investiční povahu a je tedy určena na pořízení hmotného majetku, technické zhodnocení majetku nebo na odstranění následků živelní pohromy. Dotace, které mají provozní povahu od daně z příjmů – s výjimkou dotací určených na odstranění následků živelních pohrom – osvobozeny nejsou a musí se zdanit.
Dotace 2 000 000 Kč poskytnutá zemědělci na nákup traktoru bude od daně z příjmů osvobozena, protože má investiční povahu. Dotace 2 000 000 Kč na opravu stodoly zničené povodní nebo vichřicí s rychlostí větru nad 75 km bude od daně rovněž osvobozena, byla poskytnuta na odstranění následků živelní pohromy. Dotaci ve stejné výši na opravu stodoly, která nebyla poškozena živelní pohromou, však musí zemědělec zdanit, protože má provozní charakter, ale proti jejímu příjmu daňově uplatní náklady vynaložené ve stejné výši na provedenou opravu.
V souvislosti s poskytováním dotací bych ještě rád připomněl, že výdaje vynaložené na příjmy od daně osvobozené nemají daňovou účinnost (§25 odst.1 písm.i ZDP), a že vstupní cena hmotného majetku se snižuje o poskytnuté dotace (§29 odst.1 ZDP), což platí pro fyzické i právnické osoby. Např. při pořízení traktoru za 2 400 000 Kč, na který byla poskytnuta dotace 2 000 000 Kč, bude jeho vstupní pořizovací cena ze které budou uplatňovány odpisy pouze 400 000 Kč.

Ing. Vladimír Opatrný
daňový poradce