Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Jsme zastoupeni...

Pro zajištění požadavků podnikatelů je OHK zastoupena v nejrůznějších orgánech, komisích, pracovních skupinách, apod.

- HK ČR – člen představenstva HK ČR – Ing. Vladimír Opatrný
- MPO pracovní skupina hospodářství Česko- Polsko - Ing. Mužíček
- KHK Liberec – Ing. Opatrný – předseda představenstva, Ing. Kracík,
   p. Louda, Ing. Balcar – DR
- KHK Liberec – Ing. Mužíček -ředitel KHK Liberec
- Podnikatelská rada LK - Ing. Opatrný
- Euroregion Nisa – rada Euroregionu - Ing. Opatrný
- Euroregion Nisa – pracovní skupina - hospodářství - Ing. Mužíček
- Poradní sbor ÚP Jablonec n.N. - Ing. Opatrný, Ing. Mužíček,
- V LK v pracovní skupině inovace - Ing. Opatrný, Ing. Mužíček
- V LK v pracovní skupině vzdělávání - Ing. Opatrný, Ing. Mužíček
- V LK ve Sdružení pro rozvoj CR LK - Ing. Bauer
- V MÚ Jablonec n.N. – komise na podporu vzdělávání - Ing. Mužíček